Diana T-shirts

Info

SC DIANA SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 227, județ Vâlcea, a depus documentația în vederea revizuirii autorizației de mediu pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru din comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr. 110, judet Vâlcea.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. Diana S.R.L., titular al proiectului „Evacuarea apelor de ploaie din incinta
S.C. Diana S.R.L. – Abator , comuna Bujoreni, sat Olteni, judet Valcea.”, propus a fi
realizat in judetul Valcea, comuna Bujoreni, sat Olteni, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecţia Mediului Valcea, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr.
6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă
de internet www.apmvl.anpm.ro .
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.