Politica Sigurantei si Calitatii Alimentare

În 2002 DIANA a obţinut “Certificatul sistemului de Management al calităţii” conform standardului SR EN ISO 9001:2000. La finele anului 2008 a fost adoptat standardul internaţional ISO 9001:2008 , iar Compania DIANA şi-a revizuit sistemul existent, acum fiind certificată SR EN ISO 9001:2008.

Din toamna anului 2004 s-a început implementarea sistemului HACCP. HACCP reprezintă o metodă de abordare sistematică a asigurării inocuităţii alimentelor, bazată pe identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor riscurilor ce ar putea interveni în procesul de fabricaţie, manipulare şi distribuţie a acestora. Sistemul garantează că detaliile importante referitoare la siguranţa alimentelor sunt complet sub control. Sistemul HACCP reprezintă identificarea şi măsurarea riscurilor pentru a furniza un produs sigur pentru consumator.

Compania DIANA este de asemenea certificată conform standardului SR EN ISO 22000:2005 “Sistemul de Management al Siguranței Alimentului” ce specifică cerinţele pentru asigurarea siguranţei alimentelor unde organizaţia trebuie să demonstreze abilitaţile sale în a controla calitatea alimentelor şi ţinteşte în a îndeplini cerinţele consumatorilor prin controlul asupra siguranţei şi calitaţii alimentelor.